9 Ocak 2012 Pazartesi

Kahlo ve Berksoy'da "anne" temalı resimler

Hem Kahlo hem Berksoy'da "anne", kapanmayan bir yaradır.

Berksoy, annesini İspanyol gribinden kaybettiğinde 7 yaşındadır. Karnında bebeği ile ölen annesi ise 27. Berksoy birçok resminde, yaşadığı bu trajediyi tekrar tekrar ele alır. Annesiyle ilgili resimlerin farklı bir yönü daha vardır; Semiha Berksoy'un deyişiyle, "annesine olan kutsal bağlılığı, ona ömrü boyunca hayata karşı cesaret ve güç vermiştir". Bu ifade, annenin koruyucu kollayıcı olarak resmedildiği eserlerde açıkça görülür.

 Berksoy. Annem, ben ve kardeşim. 1982


Berksoy. Anne ve çocuk tabutta.1971


Kahlo ise, annesini belki erken kaybetmemiş, ancak annesiyle hep sorunlu olan ilişkisi yüzünden acı çekmiştir. Katı, şefkatten yoksun ve depresif bir kişiliği vardır annesinin. Kahlo, annesinden "El Jefe" (şef) olarak bahseder. Bu sorunlu ilişkiyi özellikle iki tabloda görürüz. "Doğumum" tablosunda, annesinin yüzü ve bedeninin üst kısmı örtülüdür (ölüdür) ve annesi ölürken kendisi doğmaktadır. Frida'nın bebek olarak resmedildiği ve emzirildiği resimde ise emziren kişinin sütanne olduğu görülür; gerçekten de, kendinden önce doğan erkek çocukların yaşamaması üzerine, annesi bebek Frida'yı kabullenmemiş ve emzirmemiştir. Annesinden hiçbir zaman yeterli ilgiyi görmemiş ama anlaşılır nedenlerle ondan hiçbir zaman da kopamamış olan Kahlo'nun, hayatı boyunca gözlemlenebilen ilgiye olan açlığı, bu temele oturtulabilir.

7 Ocak 2012 Cumartesi

Emily Dickinson'dan bir çeviri denemesi

260

I'm Nobody! Who are you?
Are you - Nobody - too?
Then there's a pair of us!
Don't tell! they'd advertise - you know!

How dreary - to be - Somebody!
How public - like a Frog -
To tell one's name - the livelong June -
To an admiring Bog!


260

Kimse değilim ben! Peki sen kimsin?
Sen de mi - hiç kimsesin?
Öyleyse bizden bir çift eder!
Söyleme kimseye! Bilirsin ilan ederler!

Ne kadar kasvetli, "biri" olmak!
Ne kadar aleni - tıpkı bir kurbağa gibi -
Birinin adını söylemek - bitmeyen Haziranda -
Hayran olunan bir bataklığa!