29 Aralık 2011 Perşembe

F. Kahlo (1907-1954) ve S. Berksoy (1910-2004)

"Ben yaşardım aşk ve sanatla"

"Istırap ve özlemi olmayan bir sanatçı düşünmek mümkün değildir" demiş Ortaylı, Yapı Kredi Kültür Merkezi'nde, 2010'da yapılan Semiha Berksoy sergisinin kataloğunda. Kahlo ve Berksoy'un eserlerinde tam da bunu görüyoruz. İkisinin de yapıtlarını ıstırap ve özlem belirliyor öncelikle, bir de "kendi gerçeklerinin resmini yapmaları".

Başka benzerlikler de çok ilginçtir ve hem sanata bakış açılarında hem de eserlerinde hemen göze çarpar: kendi bedenlerini sanatlarının bir parçası haline getirmeleri, otoportrelerin çokluğu, ana temaların ve bazı öğelerin ortaklığı. Ortak olan ana temalar esas itibariyle, özlem, saplantılı aşk, ölüm ve yaşam olarak üç eksende ele alınabilir.

Bu nev'i şahsına münhasır iki kadının sanatlarındaki benzerliklere göz atmaya, kendi doğumlarını resmettikleri eserleriyle başlayalım:

Frida Kahlo. Doğumum. 1932
Semiha Berksoy. Doğum. Annem. 1972